Robím to, čo ma baví

Pracujem s databázami a dátami v rôznych formátoch. Programujem riešenia pre konverziu, spracovanie a ukladanie dát. Zaujímam sa o všetko čo súvisí s webom a webovými službami.

Pri svojej práci sa zameriavam na dodanie čo najkvalitnejšieho výsledku v čo najkratšom čase.
Vaše otázky sú vítané, rád poradím.

info@ivansuchy.sk

Web, dáta a online služby

Časy keď bol internet určený len pre webstránky a e-mail sú dávno preč.
V tejto oblasti mám 13+ rokov praxe.

Web stránky dodaním vlastného riešenia, alebo použitím publikačného systému, ako je napríklad Wordpress, alebo Joomla. Úpravy kódu a grafiky existujúcich stránok a programovanie nových vlastností

Web služby súvisiace s prevádzkou web stránok a pripojením na internet. Previazanie webu s vašim firemným systémom a dátami. Nastavenia servera, siete, routerov a wifi pripojenia.

Web dáta uložené v internete zriadením vlastného virtuálneho servera alebo bezpečných úložných možností veľkých internetových firiem ako sú Google, Amazon či Dropbox.

Doprajte si správne rozhodovanie

Zbieranie, spracovanie a skladovanie údajov prináša zmysluplné informácie potrebné pri vašom rozhodovaní v podnikaní.
V tejto oblasti mám 18+ rokov praxe.

Zber dát z rôznych zdrojov. Príkladom zdroja dát, môžu byť dáta vyprodukované Vašou firmou z firemných systémov, cenníky dodávateľov, webstránka konkurenta, alebo akékoľvek iné, verejne dostupné údaje.

Konverzie dát medzi rôznymi formátmi. Najčastejším vstupným formátom je XML, alebo CSV. Najčastejším výstupným je Excel, alebo SQL pre niektorý databázový server.

Bezpečné uloženie dát do dátového skladu, kde k nim možno kedykoľvek pristupovať a vykonávať nad dátami potrebné úkony. Hromadné úpravy, výpočty, grafy, import, export.

Príklady

Príklady rôznych úloh pre lepšiu predstavu o tom na čom som pracoval a čo rád robím.
Úlohy vychádzajú z praxe.

Export: potrebujete export objednávok z e-shopu do excelu pretože využívate niekoľko kuriérskych spoločností a každá požaduje iné usporiadanie údajov.

Konverzia: váš e-shop dokáže importovať iba CSV súbory ale dáta, ktoré máte od dodávateľov sú v inom, nevhodnom formáte, napr. XML

Ceny: chcete sledovať a porovnávať vaše ceny s cenami konkurenčných firiem. Potrebujete sledovať rozdiely v cenách a ich vývoj v histórii.

Dochádzka: chcete štatistiku týkajúcu sa dochádzky vašich zamestnancov ale váš dochádzkový systém neposkytuje vhodné údaje vo vhodnom formáte

Úprava dát: pravidelne potrebujete upravovať veľké množstvo dát v Exceli, pri ručných úpravách sa zvyšuje chybovosť a celý cyklus trvá príliš dlho.

Reporting: z dostupných dát chcete vytvárať reporty pre vašich obchodných partnerov, ideálne zaheslované a vo formáte PDF.

Web stránky: potrebujete vytvoriť jednoduchú webstránku, alebo urobiť jednoduchú úpravu na existujúcej stránke, ale pre nízky rozpočet neviete nájsť dodávateľa.

Zber dát: potrebujete formulár integrovaný do vašej webstránky. Chcete aby sa dáta z formulára ukladali priamo do Excelu a chcete k nim mať prístup aj z mobilu.

Zálohovanie: chcete rozumne vyriešiť zálohovanie údajov ktoré produkuje vaša firma. Údaje majú byť zálohované z jedného miesta v pravidelných intervaloch.

Mostík: potrebujete premostiť údaje na vašej web stránke s vašim firemným informačným systémom tak, aby sa zmeny zobrazovali v reálnom čase.

Technológie

Produkty, nástroje a formáty ktoré pri svojej práci používam najčastejšie.
Všetko čo používam je voľne dostupné.

Ivan Suchý
info@ivansuchy.sk